Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

 

บางกอก

อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาขุดใหม่

 

          บางกอก กร่อนจากคำเต็มว่า บางมะกอก

          หมายถึงชุมชนมีต้นมะกอกขึ้นหนาแน่นทั้งสองฝั่งคลอง เรียกคลองบางมะกอก ที่อาจเชื่อมแม่น้ำด้านเหนือและใต้ให้ทะลุถึงกันบริเวณที่เป็นโค้งน้ำรูปเกือกม้า

          โดยมีวัดมะกอกเป็นศูนย์กลางของชุมชน อยู่ปากคลองบางมะกอกที่เชื่อมแม่น้ำด้านใต้ (ต่อไปข้างหน้า วัดมะกอกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง และวัดอรุณราชวราราม ตามลำดับ)

          คลองบางมะกอกถูกขุดขยายกลายเป็นแม่น้ำ (ตั้งแต่หน้า ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงท่าเตียน-ปากคลองตลาด) เมื่อราว พ.ศ. 2085

          แต่คนทั่วไปยังเรียกบางมะกอก แล้วกร่อนเหลือ บางกอก

          พ่อค้านานาประเทศรู้จักคุ้นเคยชื่อบางกอกมาตั้งแต่ยุคอยุธยา แล้วเรียกสืบมาถึงทุกวันนี้ว่า Bangkok

bangkok21-10-58 2