Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

 

พระสงฆ์และอาจารย์

ทวงบุญคุณสร้างความสำคัญ

 

         พระสงฆ์ สำคัญตนว่าเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนา เช่นเดียวกับอาจารย์สำคัญตนว่าเป็นทั้งหมดของคณะวิชา และมหาวิทยาลัย

         มีผู้รู้เคยอธิบายตามหลักวิชาการ ว่าเหตุน่าจะมาจากตระหนกต่อความไม่มั่นคงของตน ในการยึดครองพื้นที่สาธารณะเท่าคนอื่น จึงต้องทวงบุญคุณด้วยการแสดงตนเป็นนักศีลธรรมอย่างเข้มข้น ว่าทำงานเพื่อชาติและศาสนาเหนือกว่าคนในอาชีพอื่น

         บางทีถึงกับบิดเบือนประเด็นเพื่อเอาชนะโดยปิดบังความบกพร่องของตน

พระสงฆ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ เก่าสุด มีหลักฐานรูปภิกษุสาวก 3 รูป ครองจีวร ถือบาตร ทำท่าบิณฑบาต ประติมากรรมดินเผา พบที่เมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี (ภาพจากหนังสือสุวัณณภูมิ โดย ธนิต อยู่โพธิ์ กรมศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2510)

พระสงฆ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ เก่าสุด มีหลักฐานรูปภิกษุสาวก 3 รูป ครองจีวร ถือบาตร ทำท่าบิณฑบาต ประติมากรรมดินเผา พบที่เมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี (ภาพจากหนังสือสุวัณณภูมิ โดย ธนิต อยู่โพธิ์ กรมศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2510)

         ฆราวาส ถ้าวิพากษ์วิจารณ์เปิดโปงแทงใจดำตำหนิพฤติกรรมไม่ดีของพระสงฆ์ ที่ทำตัวนอกกรอบสากลอยู่เหนือหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

         บรรดาพระสงฆ์ในสังคมไทย (ซึ่งมีสถานะสูงกว่าประชาชนทั่วไป) จะพากันกล่าวโทษฆราวาสผู้นั้นว่าบั่นทอนทำลายพุทธศาสนา

         ทำนองเดียวกัน สามัญชนคนทั่วไปถ้าวิพากษ์วิจารณ์เปิดโปงแทงใจดำตำหนิพฤติกรรมไม่ดีของอาจารย์มหาวิทยาลัย ว่างานวิชาการไม่มีคุณภาพ และแนวคิดคลั่งชาติ กระทั่งใจแคบ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่ก้าวหน้า แล้วมีอันดับรั้งท้ายทั้งในอาเซียนและในโลก

         บรรดาอาจารย์ในสังคมไทย (ซึ่งมีสถานะสูงกว่าประชาชนทั่วไป) จะบิดเบือนประเด็นให้พ้นตัวเอง โดยกล่าวโทษคนผู้นั้นว่าด่าคณะ, ด่ามหาวิทยาลัย, และบั่นทอนทำลายสถาบัน ทั้งๆคำวิพากษ์วิจารณ์มีตรงๆต่อตัวอาจารย์ ไม่ใช่คณะ ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยไทย มีต้นแบบการเรียนการสอนจากเถรวาทไทย ไม่มีอะไรขัดกัน