มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

 

แม่น้ำเจ้าพระยา

ได้ชื่อจากเทวรูปขอม

 

         เจ้าพระยา ในชื่อ แม่น้ำเจ้าพระยา หมายถึงเทวรูป 2 องค์ ฝีมือช่างแบบขอม (เขมร) เมืองละโว้ (ลพบุรี)

         เจ้า คือ เทวรูปแบบขอม,

         พระยา คือ พญาแสนตาและพญาบาทสังฆกร พบที่คลองสำโรง (จ. สมุทรปราการ) ระหว่าง พ.ศ. 2034-2072 ต่อมา พระยาละแวกยกทัพตีอยุธยา หลังเสียกรุงครั้งแรก (พ.ศ. 2112) แล้วเชิญเทวรูป 2 องค์ ไปกัมพูชา

         [ไม่รู้เอง แต่ผมรู้จากอาจารย์ 2 ท่าน คือ อ. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล (ม. รามคำแหง) กับ อ. ประภัสสร์ ชูวิเชียร (ม. ศิลปากร)]

         เทวรูป 2 องค์ คนแต่ก่อนเรียกอย่างยกย่องด้วยคำเขมรศักดิ์สิทธิ์ว่า“กัมรเตง” แล้วเพี้ยนเป็น“พระประแดง”

         เมืองพระประแดงแรกสุด(เป็นที่รู้กันมานานว่า)อยู่คลองเตย (กรุงเทพฯ) เคยย้ายไปอยู่ที่เมืองปากน้ำ (สมุทรปราการ) จึงเรียกปากน้ำว่าบางเจ้าพระยา ตั้งแต่ยุคพระนารายณ์ฯ

         แล้วเรียกปากแม่น้ำตรงนั้นว่า ปากแม่น้ำบางเจ้าพระยา นานเข้าจนทุกวันนี้ก็กร่อนเหลือว่า แม่น้ำเจ้าพระยา

         ในอนาคตจะมีอนุสาวรีย์แห่งความอุจาดของผู้สร้างอยู่สองฝั่งเจ้าพระยา

menam chaophraya14-10-58 2