มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

 

กว่างซีจ้วง ในจีนภาคใต้

แหล่งภาษาไทยเก่าสุด

 

          กว่างซีจ้วง เป็นชื่อมณฑลเขตปกครองตนเอง ทางตอนใต้ของจีน บางส่วนอยู่ติดทะเล และบางส่วนติดพรมแดนเวียดนาม

          เพิ่งมีเหตุระเบิดหลายครั้ง เมื่อ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ก่อนวันชาติจีน (มติชน ฉบับวันศุกร์ 2 กันยายน 2558 หน้า 5)

          คนไทยทั่วไปคุ้นชื่อเรียกมณฑลนี้มาก่อนนานแล้วว่า กวางสี หรือ กวางสีจ้วง

          กวางสี แปลว่าพื้นที่กว้างขวางทางตะวันตก (กวางตุ้ง แปลว่า พื้นที่กว้างขวางทางตะวันออก) นักวิชาการมหาวิทยาลัยในกวางสีจ้วงเคยบอกไว้หลายปีแล้ว

ชาวจ้วง มณฑลกวางสีจ้วง ในจีน เป็นแหล่งผลิตกลองทองมโหระทึกขนาดใหญ่ และจำนวนมากสุดเท่าที่พบขณะนี้ มีประเพณีประโคมตีกลองทองมโหระทึกในงานเลี้ยงผีประจำปี (ภาพเมื่อ พ.ศ. 2537)

ชาวจ้วง มณฑลกวางสีจ้วง ในจีน เป็นแหล่งผลิตกลองทองมโหระทึกขนาดใหญ่ และจำนวนมากสุดเท่าที่พบขณะนี้ มีประเพณีประโคมตีกลองทองมโหระทึกในงานเลี้ยงผีประจำปี (ภาพเมื่อ พ.ศ. 2537)

          จ้วง ปัจจุบันเป็นชื่อกลุ่มชนในกวางสีมีมากกว่า 10 ล้านคน เป็นพวกพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว (หรือ ไท-กะได) มีอายุเก่าแก่สุด ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว (ตามอายุกลองทองมโหระทึก มีแหล่งผลิตใหญ่สุดอยู่กวางสี)

          สำเนียงจ้วง ใกล้ไปทางสำเนียงอีสานและปักษ์ใต้ของไทยทุกวันนี้ (ผมเคยเขียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2537 ในหนังสือคนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ พิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร)

          ยุคดั้งเดิม จ้วงเป็นชื่อชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของตระกูลไทย-ลาว ในจำนวนหลากหลาย เช่น ผู้ไท, ผู้นุง, ผู้หล่าว, ผู้ต้ง, โท้, ฯลฯ และ จ้วง

          ต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ขอให้เรียกชื่อรวมๆทั้งหมดว่า จ้วง เพราะถ้าเรียกต่างกันซึ่งมีมาก จะยุ่งยากเกินไปทางการปกครอง

          จ้วงไม่ไทย แม้จะพูดตระกูลภาษาเดียวกับไทย แต่จ้วงไม่ใช่คนไทย(ตามความหมายของคนไทยในประเทศไทยทุกวันนี้)

          มีนักวิชาการจำนวนมาก พยายามลากให้จ้วงเป็นบรรพชนคนไทย แต่ไม่ใช่ เพราะคนไทยไม่ได้มาจากกวางสีจ้วง (ภาษาเคลื่อนไปได้ตามเส้นทางการค้า โดยคนไม่จำเป็นต้องไปด้วย)

          คนไทยมีขึ้นเรียกตัวเองครั้งแรกบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อราวหลัง พ.ศ. 1700 จากการประสมประสานทางเผ่าพันธุ์“ร้อยพ่อพันแม่”

          หลายปีแล้ว คนไทยกลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพฯ ไปกวางสีจ้วง พบปะชาวจ้วงพูดจาด้วยภาษาไทย ก็ดีใจตะโกนว่า เฮ้ย จ้วงพูดเหมือนคนไทย

          จ้วงได้ยินอย่างนั้นก็ตอบคนไทยดังๆว่า “มึงต่างหาก พูดเหมือนจ้วง”