Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

 

โอเพ่นมิวเซียมป่าดง

ม. ราชภัฏร้อยเอ็ด

(ซ้าย) ป่าบุ่งถูกผ่าเป็นสองฟากโดยถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องดูแลรักษาไว้จงดี อย่าให้มีสิ่งก่อสร้างใดๆมาเชือดเฉือนรุกล้ำเพิ่มอีก (ขวา) ตึกแถวร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัย

(ซ้าย) ป่าบุ่งถูกผ่าเป็นสองฟากโดยถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องดูแลรักษาไว้จงดี อย่าให้มีสิ่งก่อสร้างใดๆมาเชือดเฉือนรุกล้ำเพิ่มอีก (ขวา) ตึกแถวร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (จ. ร้อยเอ็ด) มีพื้นที่กว้างขวางเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่จังหวัดต่างๆ แต่ลักษณะพิเศษตรงมีป่าธรรมชาติอีสานอยู่ด้วย เรียกป่าบุ่ง

          ทุกวันนี้ชาวบ้านโดยรอบยังเข้าไปหาของป่าได้ตามปกติจากป่าบุ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศอย่างนี้น่าจะเป็นแห่งเดียวในไทย

          บุ่ง คำลาวหมายถึง ที่ลุ่ม เป็นแอ่ง มีน้ำขัง ตรงกับคำไทยว่า บึง

          อ. ปริญ รสจันทร์ ม. ร้อยเอ็ด มีโครงการ“ราชภัฏสีเขียว” สำรวจพันธุ์ไม้, ทำทางเดินป่า, ปลูกเพิ่ม, และหาของป่าโดยชาวบ้านร่วมกับนักศึกษา ฯลฯ

          ป่าบุ่งใน ม. ร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งของป่าดงหัน และป่าโคกสูง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2510)

          ป่า หมายถึง ที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ครอบครอง มีต้นไม้ขึ้นมาก เช่น ป่าดงดิบ, ป่าบุ่งป่าทาม [ทาม คำลาวหมายถึง ที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีเลนตม บริเวณนาทามเป็นนาดี เชื่อว่าปีใดน้ำไม่ท่วมข้าวจะมีปลาอุดมสมบูรณ์] ฯลฯ

          บางทีเป็นคำเรียกย่านที่มีของชนิดเดียวกันรวมอยู่มาก เช่น ป่าหมากป่าพลู คือย่านที่มีหมากพลูวางขายมาก แล้วมีสินค้าอย่างอื่นด้วย

          ดง หมายถึง ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากหนาแน่นรกทึบ มีคนหรือสัตว์ชุกชุม

          ผู้บริหาร ม. ร้อยเอ็ด ควรรักษาป่าบุ่งบริเวณทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นโอเพ่นมิวเซียม หรือมิวเซียมกลางแจ้ง(โล่งโถงไร้ห้อง) เรียก “มิวเซียมป่าดง”

          โดยมีกิจกรรมสม่ำเสมออย่างมีชีวิตชีวาตลอดปี เกี่ยวกับป่าๆ ดงๆ บุ่งๆ ทามๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้สู่สาธารณะอย่างรื่นรมย์

          แล้วเชิญชวนครูในย่านนั้นพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นำเสนอด้วยรูปแบบร่วมสมัย มีชาวบ้านที่หาอาหารจากป่าเป็นผู้ร่วมกิจกรรม แล้วร่วมนำชม