Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

 

ถูกสร้างให้จำ กรุงสุโขทัย

ถูกทำให้ลืม กรุงอื่นๆ

          ร.1 มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทางเจ้าแม่วัดดุสิต สมัยพระนารายณ์

          เป็นเนื้อความที่คนชั้นนำไทยสมัยต่อมา พยายามสร้างสรรค์ย้อนยุคเชื่อมโยง แล้วบอกเล่าต่อๆกันมาผ่านตำนานโกศาปาน (สมัยพระนารายณ์) เป็นบุตรเจ้าแม่วัดดุสิต ซึ่งมีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าในราชวงศ์พระมหาธรรมราชา ยุคสุโขทัย

          [สรุปจากหนังสือโครงกระดูกในตู้ โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พิมพ์ครั้งแรก 20 เมษายน 2514 หน้า 18]

          หลังปราบดาภิเษก ร.1 ให้ชำระหนังสือพระราชพงศาวดารเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2350 เกี่ยวกับราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย

          ปีรุ่งขึ้น พ.ศ. 2351 ร.1 อัญเชิญชะลอพระพุทธรูปสำริด“พระศรีศากยมุนี”จากวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย ลงไปประดิษฐานในวิหารหลวง วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

          สุโขทัย รัฐในอุดมคติ จึงถูกสร้างให้จำ ถูกทำให้ลืม

siam1-10-58 1

          กรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทย เป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติที่เพิ่งถูกสร้างให้จำ ถูกทำให้ลืม ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อไม่นานนี้เอง

          ยุคอยุธยา กับ ยุคธนบุรี ยังไม่มีนิยายเรื่องนี้ เพราะยังไม่มีใครแต่งขึ้นมา เนื่องจากคนยุคอยุธยา, ธนบุรี ต่างรู้ดีว่ากรุงสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก และไม่มีใครอยากรู้ว่าราชธานีแห่งแรกอยู่ไหน? เพราะไม่เป็นสาระ

          ถูกสร้างให้จำ เรื่องกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย เพราะก่อนหน้านั้นถูกสร้างให้จำว่าคนไทยแท้ๆมีแหล่งกำเนิดอยู่ในดินแดนจีน เป็นเจ้าของอาณาจักรน่านเจ้า แล้วถูกจีนรุกรานถอยร่นหนีลงไปอยู่กรุงสุโขทัย

          ถูกทำให้ลืม เรื่องความเป็นมาแท้จริงของคนไทยอยู่ที่นี่ เป็นลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ของเผ่าพันธุ์ต่างๆในอุษาคเนย์ ซึ่งเท่ากับกีดกันคนเผ่าพันธุ์ต่างๆออกจากความเป็นไทย ที่ถูกสร้างใหม่

          ทั้งหมดเหล่านี้ถูกผลิตโดยคนชั้นนำถืออำนาจรัฐ ผลิตซ้ำผ่านสื่อของรัฐ, ผ่านระบบการศึกษา, ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ

          ผู้คิดต่างอย่างมีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุน ย่อมไม่มีพื้นที่และไม่มีพลังต่อรองได้ในสังคมไม่ให้ทางเลือก โดยปิดปาก, จับยัด, มัดมือชกฝ่ายตรงข้ามข้างเดียว