Download PDF

ไม่ไปไหน

 

ไทยไม่ไปทางไหน

เพราะไทยอยู่กับที่

14 ตุลา 6 ตุลา กี่ปีกี่ปี

อยู่กับที่ไล่ล่าแล้วกวาดล้าง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 7 ตุลาคม 2558