Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

25 ตุลาคม 2558

 

อำนาจพ่อขุนอุปถัมภ์

คุ้มครองทำตามใจที่อยากได้

รุกดินน้ำขุนเขาขุดอ่าวไทย

สาวได้สาวเอาคนไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ