มติชน วันอาทิตย์

4 ตุลาคม 2558

 

ขลาดกลัวประชาชนของตนเอง

เท่ากับเร่งความพินาศมาใกล้ใกล้

พื้นที่ประชาธิปไตย

แคบแค่ไหนเท่ากับเร่งคว่ำแค่นั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 2 ตุลาคม 2558