มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2558

 

รัฐ-ธรรม-นัว

 รัฐ-ธรรม-นัว รวมข้อเขียนของ วิจักขณ์ พานิช คำนำเสนอโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

รัฐ-ธรรม-นัว รวมข้อเขียนของ วิจักขณ์ พานิช คำนำเสนอโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

         ศีลไม่ละเมิดสิทธิ ของ วิจักขณ์ พานิช บอกไว้ในหนังสือ รัฐ-ธรรม-นัว (สำนักพิมพ์มติชน 2558) ว่า

         “ศีล 5 นั้นโดยเนื้อหาสาระแล้ว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพคนเท่ากัน และเป็นเรื่องเดียวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น” (หน้า 73)

         “การที่เราไม่ฆ่า ไม่ขโมย ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ไม่พูดปด หรือไม่มึนเมาจนขาดสติ ไม่ได้หมายความว่าเราทำไปเพราะอยากอวดว่าเราเป็นคนดี หรือมีความเป็นคนเหนือกว่าคนอื่น”

         “ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องเดียวกับการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง” (หน้า 74)

         ส่วนศีล 5 ในคำนำเสนอ (หน้า 12) ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ คือ การ “เจริญ” ท่าทีแห่งความเคารพคนอื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตและการคิดของเรา

         “ทั้งความเคารพต่อผู้อื่นก็ไม่ใช่เพียงเคารพผู้มีศีลเสมอกันเท่านั้น แต่เคารพในความเป็นคนของเขา (หรือชีวิตของเขาก็ตาม) ซึ่งอาจเคยผ่านความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจมาแล้ว ผ่านความชั่วและตัณหาอันหยาบกระด้างมามาก แต่คนชั่วก็ยังเป็นคนอยู่”

         “ทั้งนี้มิได้หมายถึงยกย่องคนชั่วอย่างสยบยอม แต่หมายถึงการยอมรับเขาในฐานะมนุษย์

         ดังนั้นเราควรเคารพความเป็นมนุษย์ของพระสงฆ์ ที่อาละวาดขาดศีลด้วยเฮตสปีชอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

         แม้พระสงฆ์เหล่านั้นหรือรูปนั้น ไม่เคารพความเป็นมนุษย์ของฆราวาสที่คิดต่างอย่างน่ารังเกียจก็ตาม