มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

 

ไม่รักอ่าน?

ในหมู่ผู้บริหารโรงเรียน

          “คนไทยยังอ่านหนังสือน้อย ทำให้มักใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล”

          พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แสดงความเห็นเรื่องการอ่านของคนไทย [ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 หน้า 12] แล้วบอกอีกว่า

          “จำเป็นต้องปลูกฝังคนไทย โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้รู้จักอ่าน และเห็นประโยชน์จากการอ่านก่อน จากนั้นจะส่งผลต่อการอ่านของลูกหลานและคนในครอบครัว—–”

          ไอเดียได้ แต่ไกลเกิน ควรมองใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดเข้าไปอีกหน่อย

          ครูกับผู้บริหารในโรงเรียนนั่นแหละเป็นกลุ่มแรกที่ต้องปลูกฝังให้อ่าน ก่อนจะรุกไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน

          เพราะครูอาจารย์กับผู้บริการสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอ่านไม่มาก (แปลว่า อ่านน้อย จนถึงไม่อ่าน) ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อุดม

          เห็นได้จากครูอาจารย์มักใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล แสดงออกโดยกีดกันและต่อต้านความคิดต่าง ถึงขั้นตบตีนักเรียนก็มี

          ห้องสมุดในโรงเรียนส่วนมากไม่พัฒนา มีแต่หนังสือพ้นสมัย เพราะครูในโรงเรียนไม่อ่าน แล้วไม่กระตุ้นให้มีหนังสือดีๆ ทันสมัย เนื่องจากไม่รู้จัก และไม่เคยอ่าน

          “ผู้ดูแลห้องสมุดจะเป็นใครก็ได้ ที่สามารถจูงใจ หรือให้คำแนะนำแก่เด็กๆได้” รมว.ศึกษาธิการกล่าว แล้วเพิ่มเติมว่า “อาจจะต้องใช้ห้องสมุดในสถานศึกษาเป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านของเด็กเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

          ไอเดียดี แต่เล่นยาก เพราะผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากไม่อยากอ่าน ไม่มีแก่ใจเอื้อให้บรรยากาศการอ่านหนังสือเคลื่อนไหวคึกคัก

          ผมพบด้วยตัวเองจากบางโรงเรียนประถมและมัธยมใน จ. ปราจีนบุรี จนต้องหยุดตัวเองไว้ ทั้งๆซื้อเตรียมทุกเดือน ไม่กล้าขนหนังสืออัพเดตไปให้อีก

          เพราะงงที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างนั้น แล้วกลัวครูดุแถมพูดจาถากถางลับหลัง

          แล้วไม่กล้าอุดหนุนโรงเรียนอื่นๆอีก เพราะไม่รู้ว่าพวกผู้บริหารจะต่อต้านการอ่านหนังสือเหมือนที่พบมาหรือไม่? อย่างไร?