มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

 

ดนตรีมีปัญญา ไม่ใช้ความรุนแรง

สุนทรภู่เป็นชาวดนตรี อยู่ท่ามกลางดนตรีปี่พาทย์ตะโพนเพลงและละครในราชสำนักไทย กับดนตรีฝรั่งในไทย (เพราะคบฝรั่งยุค ร.2, 3)

ดนตรี(ในโลกทัศน์สากล)เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาวิชาความรู้ สุนทรภู่จึงแต่งนิทานกลอนเรื่องพระอภัยมณีต่อต้านสงครามล่าอาณานิคม

โดยกำหนดให้พระอภัยมณีเรียนเครื่องเป่าจนชำนาญ แล้วเป่าปี่คลี่คลายความขัดแย้ง เท่ากับใช้ปัญญาแก้ปัญหา โดยไม่ใช้ความรุนแรง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในไทย ไม่ว่าอธิการบดี, คณบดี, อาจารย์ ฯลฯ ไม่ควรให้ท้ายผู้ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพราะเท่ากับตัวเองนั่นแหละนิยมใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา ซึ่งไม่เหมาะกับอาชีพที่ทำอยู่

shock