ใบบัวปิดอาจม

 

ผู้มีศีลจะเสื่อมศรัทธาขาด

เจ้ากูเง่าเจ้าอาวาสก็เสียหาย

เอาใบบัวปิดภูเขาอาจมกระจาย

เฮตสปีชจิ้งเหลืองระบายอารามระบม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 24 กันยายน 2558d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);