ท่องจำ

 

โลกหมุนมุ่งหมายไปข้างหน้า

การศึกษาไทยหมุนอยู่กับที่

สืบท่องจำตามพระเณรท่องบาลี

ลดห้องเรียนหนีไม่พ้นครูท่องจำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 11 กันยายน 2558