เผื่อต่อ

 

ตั้งราคาเผื่อต่อรอท่าไว้

ตาดีก็ได้ ใครตาร้ายก็เสีย

จับได้ไล่ทันทำนัวเนีย

ไกล่เกลี่ยนับหนึ่งใหม่ไปอีกนาน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 7 กันยายน 2558d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);