ประชานิยม

 

ทำสิ่งที่ประชาล้วนนิยม

แต่ประชานิยมเรียกไม่ได้

เรียกแล้วโลกจะแตกแหลกลงไป

เหลือไว้เพียงประชานิยม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 กันยายน 2558