Download PDF

ห้าม

 

ห้ามอ่านห้ามคิดห้ามเขียน

นักเรียนห้ามถามห้ามสงสัย

ห้ามคิดออกนอกอำนาจรัฐไทย

ยึดพาสปอร์ตความคิดไว้ไม่ให้คิด

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 3 กันยายน 2558