หมาป่าเจ้าเล่ห์

 

หมาป่าสถานการณ์มันสั่งสร้าง

เชิญรัฐประหารล้างความถูกต้อง

โทษคนอื่นพวกตนขนขึ้นครอง

เจ้าเล่ห์ร้องหนุนร่างรัฐธรรมนูญ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 2 กันยายน 2558} else {