มติชน วันอาทิตย์

6 กันยายน 2558

 

รัฐธรรมนูญแบบไทยไทย

ไม่ประชาธิปไตยเหมือนโลกหล้า

คนชั้นนำข้ามหัวคนธรรมดา

สืบทอดเจตนาคนไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 กันยายน 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);