มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

 

สุวรรณภูมิ อยู่ที่นี่

ที่แผ่นดินใหญ่ อาเซียน

 

         “มีอยู่บทหนึ่งในหนังสือโคราชของเรา เขียนถึงเรื่องสุวรรณภูมิ อยากทราบว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?”

         นี่เป็นคำถามของผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือโคราชของเรา (ของสำนักพิมพ์มติชน) เมื่อตอนสายๆ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ในห้องประชุมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

         ตอนนั้นอธิบายไม่ได้ดังใจ จะขอแก้ตัวอธิบายอีก ดังนี้

suvarnabhumi24-08-58 1

         สุวรรณภูมิ ตรงกับบริเวณแผ่นดินใหญ่ (ไม่หมู่เกาะ) ของอาเซียน ประกอบด้วยพื้นที่ของหลายประเทศ เช่น พม่า, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย

         แปลว่า แผ่นดินทอง หรือดินแดนทอง หมายถึงดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เสมือนว่าเต็มไปด้วยทองมีค่า ใครมาซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยก็จะมีแต่ความมั่งคั่ง เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตว์, พืชพันธุ์ธัญญาหาร, และแร่ธาตุต่างๆ

         เป็นชื่อเก่าแก่มีในคัมภีร์โบราณของอินเดียและลังกา ส่วนจีนฮั่นเรียกดินแดนนี้ว่า จินหลิน หรือกิมหลิน มีความหมายว่าแผ่นดินทอง, ดินแดนทอง เช่นเดียวกับชื่อสุวรรณภูมิ

         [เฉพาะเกาะสุมาตรา (ในอินโดนีเซีย) คัมภีร์โบราณเรียก “สุวรรณทวีป” ไม่สุวรรณภูมิ (ทวีป มาจากคำบาลีว่า ทีป แปลว่า เกาะ)]

         สุวรรณภูมิไม่ใช่ชื่อรัฐหรืออาณาจักร แต่เป็นชื่อดินแดนแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์

         ขนาบด้วย 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิก (อยู่ทางด้านตะวันออก) กับ มหาสมุทรอินเดีย (อยู่ทางด้านตะวันตก)

         เท่ากับเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขาย หรือ “จุดนัดพบ” หรือ “สะพานแผ่นดิน” เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันตก (หมายถึงอินโด-เปอร์เซียและอาหรับ) กับโลกตะวันออก (หมายถึงจีนฮั่นและอื่นๆ)

         กระทั่งมีความมั่งคั่งและมั่นคง จนมีรัฐใหญ่ๆ เกิดขึ้นในยุคต่อๆ มา เช่น ทวารวดี, ศรีวิชัย, ฟูนัน, เจนละ ดึงดูดให้ผู้คนจากที่ต่างๆ ทุกทิศทางเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่ง

         แล้วทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่ผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ จนเป็นคนไทยและเครือญาติชาติประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน

         ชุมชนเก่าสุดของสุวรรณภูมิ เชื่อกันว่าอยู่บริเวณเมืองอู่ทอง (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี) พบหลักฐานโบราณคดีสนับสนุนจำนวนมาก แล้วยังสืบเนื่องชื่อสุวรรณภูมิเป็นสุพรรณภูมิ และสุพรรณบุรี

         สารคดีโทรทัศน์ (ดิจิตอล) ช่องหนึ่งบรรยายว่าสุวรรณภูมิหมายถึงอุษาคเนย์ จึงคลาดเคลื่อนจากความจริง