มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

 

แม่หญิง เป็นใหญ่ในพิธีกรรม

woman12-08-58 1

      ภาพเขียนสี 3,000 ปีมาแล้ว (บนหน้าผาเขาจันทน์งาม อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา) รูปคนไม่เหมือนจริง เพราะไม่ใช่รูปคนจริงๆ

      ผู้วาดต้องการวาดเงาหรือขวัญ (วิญญาณ?) ของบรรพชน ที่มีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์โดยมีหญิงอุ้มท้องอยู่ด้วย

      ผู้วาดจะให้เหมือนจริงได้ไม่ยาก แต่ไม่ทำ เพราะทำเหมือนจริงจะขาดพลัง

      คนในภาพเขียนสีไม่แสดงเพศ แต่มีร่องรอยหลายอย่างชวนให้เชื่อว่าทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นแม่หญิง โดยมีแม่หญิงอุ้มท้องเป็นบุคคลหลักอยู่ด้วย

      [ภาพเขียนสีที่เขาจันทน์งาม ยังมีแง่มุมทางวิชาการที่ต้องศึกษา แสวงหาคำอธิบายอีกมาก เพื่อเข้าใจความหมายแท้จริง อันเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาต้นทางประวัติศาสตร์ไทยและอาเซียน]

      แม่หญิงเป็นใหญ่ในพิธีกรรมทางศาสนาผีหลายพันปีมาแล้ว มีหลักฐานมากทั้งทางมานุษยวิทยาและทางประวัติศาสตร์โบราณคดี

      ปัจจุบันชายเป็นใหญ่ก็จริงอยู่ แต่แม่หญิงเป็นใหญ่ยังมีร่องรอยสืบเนื่องตกทอดจนทุกวันนี้ด้วยโดยต่างไม่รู้ตัว เช่น

      1. ผีบรรพชนลงทรงแม่หญิง ไม่ผู้ชาย

      2. ทำขวัญนาค เน้นพระคุณของแม่หญิง มีเนื้อหาสำคัญพรรณนาว่านาค(ซึ่งเป็นชาย) คลอดออกมาจากท้องแม่

      3. ประเพณีแต่งงาน ผู้ชายต้องไปอยู่บ้านแม่หญิงเป็นเจ้าบ่าว คือข้ารับใช้ของเจ้าสาวในเรือนฝ่ายแม่หญิง

      4. แม่หญิงมีอำนาจควบคุมในครอบครัวสืบเนื่องมาแต่ดึกดำบรรพ์ ส่วนนอกบ้านเป็นอำนาจของชาย