มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558

 

โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน พระสงฆ์ก็เปลี่ยน

           “ส่วนที่ลึกที่สุดของทุกศาสนา คือความรู้จักตัวเอง เพื่อให้เกิดความสามารถจัดการกับตนเองได้”

           ศีลธรรม หมายถึง ความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับส่วนรวม คือคนอื่น สัตว์อื่น และสิ่งอื่น ซึ่งไม่ใช่ประโยชน์ตน ไม่ว่าประโยชน์ทางโลก หรือทางธรรม โดยก่อให้เกิดพันธะทางสังคมต่อตัวเราด้วย

           ศีลธรรมไม่เคยเป็นกฎตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามความรับรู้ของผู้คน การกระทำที่ครั้งหนึ่งเห็นว่าผิดศีลธรรม เมื่อถึงอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็อาจกลายเป็นไม่ผิดศีลธรรม (หรือในทางกลับกันก็ได้)

           [เก็บจากบทความเรื่องวิชาศีลธรรม ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 หน้า 20]

 

ศีลขาด

           พระสงฆ์บางพวกหลงว่าเป็นพระดี แต่ขาดสำรวมในสมณสารูป ย่อมมีปัญหาทางศีลธรรม และการจัดการตนเอง

           เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม เลยศีลขาด จึงเสกสรรปั้นแต่งแสร้งสร้างเรื่องราวกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น โดยขึ้นโรงพักกล่าวโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์ เช่น

           หลงว่ามีดี แล้วอวดดี, หลงว่ามีความรู้ แล้วอวดรู้ ฯลฯ รวมถึงหลงรูปตัวเองขึ้นเฟซบุ๊ก เพื่อพีอาร์ออกสู่สาธารณะ ด้วยหวังลาภ ยศ สรรเสริญ

 

เสื่อมศรัทธา

           เมื่อโลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน พระสงฆ์ก็เปลี่ยน พระบวชใหม่ในพรรษามีน้อยลงกว่าแต่ก่อน ด้วยเหตุหลายอย่างต่างๆกัน อันเกี่ยวด้วยพระสงฆ์เปลี่ยน

           แต่ที่น่าห่วงก็คือมีผู้ระบุว่ามาจากความเสื่อมศรัทธา เพราะวัตรปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นข่าวอื้อฉาวของพระบางรูป

           กรณีนี้แม้เป็นส่วนน้อย แต่ส่งผลไม่น้อย ดังนั้นต้องให้ความสำคัญหาทางแก้ไข

           ดังที่มีแนวคิดปฏิรูปพระพุทธศาสนา แต่กลับกลายเป็นเรื่องการเมือง ทำให้เสียโอกาสที่จะสะสางปัญหาในแวดวงพระพุทธศาสนาไปอย่างน่าเสียดาย แต่ทุกฝ่ายควรตระหนักไม่ทอดทิ้งปัญหา และหาทางร่วมกันแก้ไขด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

           [บทนำ มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 หน้า 2]

           สมัยก่อน ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์

           สมัยนี้พระสงฆ์(เป็นสมภาร) “กร่าง”มากกว่าแต่ก่อน

           ดังนั้น มวลมหาประชาชนต้องร่วมกับสื่อต่างๆทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ควบคุมดูแลพระเกเรให้อยู่กับร่องกับรอยในสมณสารูป โดยไม่กลัวการขึ้นโรงพัก