ไม่ไว้ใจประชาชน

 

ไม่ไว้ใจประชาชนประชาชาติ

ซุปเปอร์บอร์ดสืบอำนาจรัฐประหาร

ประชาธิปไตยแบบไทยไทยอันธพาล

ตรรกะวิบัติบานงานบิดเบือน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);