ในกำมือ

 

ประชาธิปไตยไม่มี

ที่มีอภิมหาเจ้าพ่อใหญ่

เขียวเขียวลอยมาเห็นไวไว

ขยำประชาธิปไตยในกำมือ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 31 สิงหาคม 2558}