ตัวโน้ตเผด็จการ

 

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

อำนาจนิยมอัดฝ่ายตรงข้าม

รับน้องใหม่ใครค้านก็คุกคาม

เล่นโน้ตนามเผด็จการครองบ้านเมือง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 28 สิงหาคม 2558