ไม่เลือกเขา

 

ไทยไม่รู้จักประชาธิปไตย

เพราะเลือกไม่ยกอำนาจให้พวกเขา

พวกเขาเลยต้องยึดอำนาจเอา

เป็นของเขากลุ่มเดียวไม่ของใคร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2558