ต้องเหนือกว่า

 

ไม่เกินความคาดหมายในสากล

เมื่อเหยียดคนไม่เท่ากันไม่เสมอหน้า

ต้องสืบทอดเผด็จการกฎกติกา

ฝูงคนดีย่อมเหนือกว่าประชาชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 17 สิงหาคม 2558