ทำลายแบบไทยไทย

 

ไทยทำลายอ่าวไทยแบบไทยไทย

แหล่งอาหารโลกใหญ่แหลกปี้ป่น

โทษใครที่ไหนได้นอกจากตน

ทำลายจนเหี้ยนอาหารอันตราย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 10 สิงหาคม 2558