เล่นขายของ

 

ยิ่งยืดเพื่ออยู่ยิ่งแย่

ยิ่งเผยแผ่แบหลายิ่งล้อนจ้อน

เล่นขายของตลาดน้ำพระนคร

ตลาดโลกราษฎรลงนรก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 5 สิงหาคม 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);