มติชน วันอาทิตย์

30 สิงหาคม 2558

 

รากหญ้าปัญหาไม่มีหรอก

รากงอกต่างหากมากปัญหา

คนถูกปิดปากหูจมูกตา

เลี้ยงรักษารากงอกออกลากยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 28 สิงหาคม 2558}