มติชน วันอาทิตย์

23 สิงหาคม 2558

 

ไม่เหมือนใครในโลกไม่เคยมี

สะเทือนถึงกันหนีพ้นไฉน

ดุจเทพสร้างอย่างวิเศษสุดยังไง

สงครามกลางเมืองใหญ่ไม่ยกเว้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ