มติชน วันอาทิตย์

2 สิงหาคม 2558

 

ฝนจะตกขี้จะแตกพระจะสึก

ห้ามไม่ได้ใครจะนึกขนาดหนัก

โลกทั้งผองผนึกในหัวใจภักดิ์

ปฏิปักษ์เผด็จการบัณฑิตโล้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);