ไทยแท้แท้

 

ทำอะไรตามใจไทยแท้แท้

มีปัญหาแล้วจะแก้สำเร็จไฉน

มักลูบหน้าปะจมูกมั่วมั่วไป

ทั้งโลกไม่มั่วด้วยซวยทั้งกลม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 28 กรกฎาคม 2558}