โทษประหาร

 

เหล็กว่าแข็งเงินง้างงอง่ายง่าย

กฎหมายฤๅจะแกร่งเกินเหล็กกล้า

ข้าราชการคอร์รัปชั่นสืบกันมา

โทษประหารแสนยาเยี่ยงเหล็กงอ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 13 กรกฎาคม 2558