หยุด

 

หยุดนาฬิกาหยุดโลกหมุน

เมื่อเสพสุขมีบุญวาสนา

ใครตามโลกตามเข็มนาฬิกา

ถูกก่นด่าดุดาษวิบัติไป

สาวหนุ่มเคลื่อนตามนาฬิกาโลก

โดนสับโขกจากผู้หลักบักใหญ่

พวกเฒ่าแก่ก็รู้รู้อยู่แก่ใจ

เขาหยุดได้อย่างเดียวคือตัวเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);