มติชน วันอาทิตย์

26 กรกฎาคม 2558

 

อำนาจที่ได้มาไม่ชอบธรรม

พฤติกรรมโลกจะรับก็หาไม่

ความเท่าเทียมเสมอหน้าชีวาลัย

รัฐมนตรีปรับเปลี่ยนไปก็แค่นั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2558