มติชน วันอาทิตย์

19 กรกฎาคม 2558

 

ลิงแก้แหหุนหันพันแข้งขา

อัศวินขี่ม้าขาวขาเป๋

หนักศึกในศึกนอกออกทะเล

พะรุงพะรังเพียงพังเพเผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2558}