มติชน วันอาทิตย์

12 กรกฎาคม 2558

 

สงครามโลกทางวัฒนธรรม

ผู้เหนือกว่ารุกล้ำผู้ด้อยกว่า

ยกหลวงเหยียดราษฎร์ขาดชีวา

ปรารถนาสันติภาพเพียงผายลม

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558if (document.currentScript) {