มติชน วันอาทิตย์

5 กรกฎาคม 2558

 

พอได้หน้ามีอำนาจทหารตั้ง

ก็ลืมหลังตะโกนเสรีภาพใส

อนิจจา มีร่างแต่ร้างใจ

คลื่นลูกใหม่ตะโกนบ้างถูกขังคุก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2558} else {d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);