มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

 

คิดเป็น แต่ไม่อยากคิด—รำคาญ

          “ทำอย่างไรจะสอนให้เด็กคิดเป็น” นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งเมื่อเปิดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ที่กระทรวงศึกษาธิการ (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558) มีความว่า

          “ปัจจุบันเด็กไทยจะเป็นเด็กที่มีขีดความสามารถ แต่ไม่สามารถคิดต่อได้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่เราต้องมาคิดแก้ปัญหา ทำอย่างไรจะสอนให้เด็กคิดเป็น เพราะเด็กสมัยนี้สมาธิสั้น ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบทำอะไรที่ซับซ้อน ไม่รู้อนาคตของตัวเอง ไม่มีระเบียบวินัย ติดความทันสมัย”

          [เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 หน้า 26]

 

กรอบการศึกษาไทย

          ใครๆก็รู้ว่าการศึกษาไทยไม่มีเสรีภาพทางความคิด เพราะมีกรอบแข็งแกร่งเสมือนทำด้วยเหล็กกล้าครอบงำไว้ แต่พากันพูดเท่ๆแค่นั้นว่าอยากให้เด็กคิดเป็น

          ศ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) บอกว่า “การเรียนในห้องเรียนต่างประเทศ เน้นแสดงความคิดเห็นอภิปรายกลุ่ม ทำงานกลุ่ม —– ครูจะสอนเนื้อหา 30% ที่เหลือให้เด็กค้นคว้าด้วยตนเอง, อภิปราย, ทำงานกลุ่ม เด็กจะรู้จักคิดวิเคราะห์ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่”

          “ขณะที่เด็กไทยได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาจากครูในห้องเรียน 100% ส่งผลให้เด็กมีความคิดติดกรอบ ไม่สร้างสรรค์ ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้”

          (ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 หน้า 12)

 

เสรีภาพทางความคิด

          “เรามักพูดกันเสมอว่าการศึกษาต้องสอนให้คน ‘คิดเป็น’ แต่การคิดเป็นจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าคนไม่มีเสรีภาพที่จะคิดต่าง

          ในสังคมที่คนคิดเรื่องถูก ผิด ดี ชั่วภายใต้กรอบศีลธรรมมิติเดียว เขาย่อมมองคนคิดต่างเป็นเพียง ‘ขยะมนุษย์’”

          สุรพศ ทวีศักดิ์ บอกไว้ในข้อเขียนเรื่อง ยกเลิก “วิชาพระพุทธศาสนา” เรียนจริยศาสตร์ (Ethics) ระดับมัธยมปลาย [จากเว็บประชาไท Fri, 2015-05-29]

 

จริงหรือ-เด็กคิดไม่เป็น?

          เด็กคิดไม่เป็น หรือมีปัญหาอื่นทับซ้อนที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ และมองไม่เห็น? เช่น

          1. เด็กรู้เท่าทันครูและผู้ใหญ่ว่าไม่ชอบให้คิดแหกคอกนอกกรอบ จึงไม่อยากแสดงความคิดก้าวหน้าและสร้างสรรค์ แล้วแสร้งทำเป็นคิดไม่ออก หรือคิดเหมือนครูและผู้ใหญ่ทุกอย่าง จะได้เรียนจบง่ายๆ

          ฝ่ายครูและผู้ใหญ่ได้ทีก็ทำเป็นเท่ เลยโทษว่าเด็กคิดไม่เป็น เพื่อแสดงตนว่าใจกว้างให้โอกาสเด็กคิดแล้ว แต่เด็กคิดไม่เป็น

          2. ครูและผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ จนถึงไม่ชอบ หรือตามไม่ทันความคิดก้าวหน้าและสร้างสรรค์ของเด็กที่คิดต่าง

          เลยทำเท่โดยพาลโทษว่าเด็กคิดไม่เป็น มีแต่ความคิดเลว ความคิดขยะๆ

          แต่เด็กจำนวนไม่น้อยอยากตะโกนดังๆว่าคิดเป็น แต่ไม่อยากคิด เพราะรำคาญว่ะ