เบื้องหลัง หนุนหลัง

 

ใครคิดตรงข้ามถูกกล่าวหา

ประณามว่ามีเบื้องหลังมีหนุนหลัง

เผด็จการที่วิตกเพียงอกจะพัง

ระแวงจริตอนิจจังพังกันเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อาทิตย์ 28 มิ.ย. 2558if (document.currentScript) {