เกลียดตัวกินไข่

 

ครบเหล้าเบียร์ซ่องหวยรวมมวยม้า

อาบอบนวดกัดปลาทั้งตีไก่

ระดมแข่งเรือพนันจุดบั้งไฟ

รักเมืองไทยเมืองพุทธต้านกาสิโน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2558