เลือกตั้ง แต่งตั้ง

 

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเองหมด

ไส้กี่ขดผลัดกันสาวเห็นเน่าหนอน

เคยประณามนักเลือกตั้งอย่างตำบอน

ระยำย้อนนักแต่งตั้งอย่างเดียวกัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 17 มิถุนายน 2558