อย่าถาม

 

อำนาจมีเมื่ออยากอยู่ก็อยู่ไป

อย่ามาถามร่ำไรไม่อยากให้อยู่

ไม่เข้าตามตรอกออกตามประตู

อย่าทำตู่ชอบธรรมแสร้งถามทาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 10 มิถุนายน 2558} else {