ชั่วฟ้าดินสลาย

 

ปฏิรูปไม่มีที่สุดสิ้น

ชั่วฟ้าดินสลายนรกสวรรค์

เลือกตั้งไปปฏิรูปไปด้วยกัน

ชีวีนี้สั้น ปฏิรูปนั้นยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 9 มิถุนายน 2558